Protocol, esdeveniments i relació amb Administracions Públiques